Webmaster

Hvad der ligger på de enkelte elevers hjemmesider er deres eget ansvar

Skolen vil selvfølgelig gerne orienteres, hvis der er problemer